nhiet-luong-ke-dot-chay-cwd2005-spc-adage-viet-nam-cwd2005-spc-adage-union-instruments-vietnam.png

Nhiệt lượng kế đốt cháy, CWD2005 SPC, Adage Viêt Nam, CWD2005 SPC Adage, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Đại lý Adage tại Việt Nam

Nhiệt lượng kế đốt cháy của loạt thiết bị CWD2005 (Đo nhiệt lượng, WobbeIndex, Mật độ riêng) được sử dụng để xác định khí
chất lượng và các đại lượng đo liên quan:
  • Giá trị nhiệt lượng / Giá trị gia nhiệt
  • Wobbe-Index
  • Mật độ riêng
  • CARI, yêu cầu hàng không
CWD2005 SPC (Đã được chứng nhận System Purge) là một biến thể ngoài trời của
CWD2005 để sử dụng trong khu vực nguy hiểm (Hạng I Bộ phận 2 Nhóm B, C, D,
T4). SGS Bắc Mỹ (SGS: Société Générale de Surveillance) thực hiện thử nghiệm theo từng thiết bị cụ thể và xác nhận sự phù hợp với
các tiêu chuẩn sau:
• NFPA 496, 2013 và
• ANSI / ISA 1212.01
Nó thường được sử dụng để đốt cháy khí đốt, điều khiển tuabin khí và
kiểm soát nhiên liệu trong các nhà máy lọc dầu và hóa dầu

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html