nhiet-luong-ke-cwd2005-basic-adage-viet-nam-cwd2005-basic-adage-union-instruments-vietnam.png

Nhiệt Lượng Kế, CWD2005 BASIC, Adage Viêt Nam, CWD2005 BASIC Adage, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Đại lý Adage tại Việt Nam

CWD2005 BASIC là nhiệt lượng kế đốt cháy tiêu chuẩn để xác định trực tuyến Chỉ số Wobbe và tỷ trọng riêng. Chỉ số Wobbe và tỷ trọng riêng được đo trực tiếp, nhiệt trị và CARI được tính toán từ các giá trị này.
Nó phù hợp với tất cả các loại khí dễ cháy - ngay cả những khí có nhiệt lượng thấp cũng có thể được đo bằng nguồn cung cấp khí hỗ trợ. Ngoài ra, CWD cung cấp tùy chọn một công tắc dải đo để đo các dải đo lớn. Hơn nữa, do hệ thống đo rất mạnh mẽ, có thể đo các khí bị ô nhiễm nặng như khí than cốc và khí lò cao mà không cần yêu cầu bảo dưỡng tăng lên đáng kể.

Dòng thiết bị CWD2005 (đo độ cao C , chỉ số khối lượng W và chỉ số cụ thể D ) bao gồm các phiên bản nhiệt lượng kế đốt để xác định trực tiếp và liên tục chất lượng khí từ các đại lượng đo và toán hạng sau. 

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

Xem thêm thiết bị Agage tại Đây