nhiet-luong-ke-dot-chay-cwd2005-ct-adage-viet-nam-cwd2005-ct-adage-union-instruments-vietnam.png

Nhiệt lượng kế đốt cháy, CWD2005 CT, Adage Viêt Nam, CWD2005 CT Adage, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Đại lý Adage tại Việt Nam

Nhiệt lượng kế đốt cháy CWD2005 CT (Custody Transfer) đã được Viện Đo lường Quốc gia Đức (PTB 7.631 08.64) phê duyệt kiểu nội địa để đo lường chuyển giao lưu ký khí thiên nhiên và khí sinh học đã qua xử lý theo bảng tính DVGW G260 và G262 của Đức tương ứng.

Nhiệt lượng kế đốt cháy của CWD2005 (Calorimetry, Wobbe
Chỉ số, mật độ riêng) loạt thiết bị được sử dụng để xác định khí
chất lượng và các đại lượng đo liên quan:
  • Giá trị nhiệt lượng / giá trị gia nhiệt
  • Chỉ số Wobbe
  • Mật độ riêng
Nhiệt lượng kế đốt cháy CWD2005 CT (Chuyển giao khách hàng) được Viện Đo lường Quốc gia Đức phê duyệt loại trong nước
(PTB 7.631 08.64) để đo chuyển giao lưu ký khí tự nhiên
và xử lý khí sinh học theo bảng tính DVGW của Đức G 260 và
G262.
Dải đo được chấp thuận cho nhiệt trị là:
  • 8,4 bis 13,1 kWh / m³ hoặc 30,2 bis 47,2 MJ / m³

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html