nhiet-luong-ke-dot-chay-cwd2005-plus-adage-viet-nam-cwd2005-plus-adage-union-instruments-vietnam.png

Nhiệt lượng kế đốt cháy, CWD2005 PLUS, Adage Viêt Nam, CWD2005 PLUS Adage, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Đại lý Adage tại Việt Nam

 • Được thiết kế đặc biệt cho các loại khí có nhiệt lượng cao (khí tự nhiên), CWD2005 PLUS (một biến thể của thiết bị cơ bản CWD2005 của chúng tôi) mang lại độ chính xác cao hơn và thời gian hiển thị nhanh hơn. Ví dụ, ứng dụng Khí tự nhiên (NG), độ chính xác là ± 1,0% FS. Thiết bị này cũng tự hào về tính linh hoạt khi sử dụng nhờ các tùy chọn như cung cấp khí mang và chuyển đổi dải đo.

  Ngoài các lĩnh vực sử dụng thông thường trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên, CWD2005 PLUS còn được sử dụng để kiểm soát nhiên liệu tại các nhà máy lọc dầu và kiểm soát quá trình trong ngành công nghiệp thủy tinh, cùng nhiều thứ khác.

  Nhiệt lượng kế đốt cháy của loạt thiết bị CWD2005 (Đo nhiệt lượng, WobbeIndex, Mật độ riêng) được sử dụng để xác định khí
  chất lượng và các đại lượng đo liên quan:
    • Giá trị nhiệt lượng / giá trị gia nhiệt
    • Wobbe-Index
    • Mật độ riêng
    • CARI, yêu cầu hàng không.
  CWD2005 PLUS là một biến thể của CWD2005 để xác định liên tục Chỉ số Wobbe với độ chính xác cao hơn. Trong lĩnh vực ứng dụng của khí tự nhiên, độ chính xác của các phép đo là ± 1,0%
  liên quan đến dải tỷ lệ đầy đủ (xem Bảng 1).
  Do có nhiều dải đo khác nhau, CWD2005 PLUS có thể được sử dụng
  một cách rất linh hoạt. Nó thường được sử dụng cho khí tự nhiên, biomethan,
  khí lỏng, nhà máy lọc dầu và khí hỗn hợp.
  Các lĩnh vực ứng dụng có thể có là quy định nhiên liệu trong các nhà máy lọc dầu, chuyển đổi khí của nhà máy lọc dầu hoặc thậm chí các quy trình trong ngành công nghiệp thủy tinh.

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

 http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html