nhiet-luong-ke-cwd3000-exp-adage-viet-nam-cwd3000-exp-adage-union-instruments-vietnam.png

Nhiệt Lượng Kế, CWD3000 EXP, Adage Viêt Nam, CWD3000 EXP Adage, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Đại lý Adage tại Việt Nam

Với nhiệt lượng kế CWD3000 EXP mới, UNION Instruments đã phát triển một thiết bị đo, nhờ tính linh hoạt, độ chính xác và độ tin cậy của nó, cho phép đo nhanh chóng và dễ dàng Chỉ số Wobbe (WI), tổng nhiệt lượng và mật độ riêng của khí dễ cháy trong khu vực có khả năng cháy nổ theo: ATEX (II 2G Exp IIC T4 Gb) và IECEx (Ex pxb IIC T4 Gb).

Trong các nhà máy hóa chất và hóa dầu, khí dễ cháy (khí thải) được thải ra và xử lý bằng cách đốt chúng trong pháo sáng. Chất lượng của các loại khí này rất khác nhau: tuy nhiên, để đảm bảo sự “bùng cháy” chính xác và liên tục, khí thải phải chứa một lượng tối thiểu các thành phần khí dễ cháy. Nếu không đúng như vậy, khí tự nhiên được thêm vào khí đốt: Quá trình này và thành phần khí mới tạo thành được kiểm soát và giám sát bởi CWD3000 EXP.

Các quá trình sản xuất trong ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu tạo ra khí quá trình, tùy thuộc vào thành phần của chúng (hàm lượng năng lượng), có thể được xử lý như khí thải hoặc được sử dụng làm nguồn năng lượng hoặc nguyên liệu cho các quá trình khác. Thực tế này áp dụng trên tất cả các khu công nghiệp và là một ứng dụng điển hình cho CWD ở đó: Việc xác định hàm lượng năng lượng của khí tương ứng là yếu tố quyết định cho việc sử dụng tiếp theo của nó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tuabin khí ở hạ nguồn để tạo ra nhiệt hoặc điện: Các tuabin khí phản ứng rất nhạy với các điều kiện vận hành thay đổi (thành phần khí). Do đó, điều quan trọng là phải biết chính xác thành phần của quá trình khí được sử dụng làm nhiên liệu (các tuabin khí thường được vận hành bằng khí tự nhiên!)

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

Xem thêm thiết bị Agage tại Đây