KOX Ados, KOF Ados, KEF Ados, D160E-500 Ados, D160E-1 Ados, D160E-3 Ados, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados, Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Ados Việt Nam

 

Hệ thống của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và bối cảnh hoạt động bao gồm thực phẩm, thép, đóng tàu, hải quân và cảng, hóa dầu, dược phẩm, vận tải cáp, địa vật lý, hạt nhân.

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

KOF / KOX Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
KEF Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
D160E-500 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
D160E-1 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
D160E-3 Ados High precision dynamometer, Ados Vietnam, Lực kế Ados, Lực kế độ chính xác cao hãng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam