GS-1A 150 Ados, GS-1A 250 Ados, GS-1A 300 Ados, TCA 10 Ados, TCA 15 Ados,  Đại lý  Ados tại Việt Nam, Cảm biến lực dạng uốn Ados

Hệ thống của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và bối cảnh hoạt động bao gồm thực phẩm, thép, đóng tàu, hải quân và cảng, hóa dầu, dược phẩm, vận tải cáp, địa vật lý, hạt nhân.

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

GS-1A 150 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
GS-1A 250 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
GS-1A 300 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
TCA 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
TCA 15 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam