GS-1A 15 Ados, GS-1A 30 Ados, GS-1A 50 Ados, GS-1A 75 Ados, GS-1A 100 Ados, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Cảm biến lực dạng uốn Ados, Ados Vietnam

Hệ thống của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và bối cảnh hoạt động bao gồm thực phẩm, thép, đóng tàu, hải quân và cảng, hóa dầu, dược phẩm, vận tải cáp, địa vật lý, hạt nhân.

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

GS-1A 15 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
GS-1A 30 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
GS-1A 50 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
GS-1A 75 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
GS-1A 100 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực dạng uốn Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam