SLF20 Ados, SLX20 Ados, KTX Ados, KTF Ados, KSB Ados, KAF Ados, KLF Ados, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados Vietnam, Ados Việt Nam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados

Hệ thống của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và bối cảnh hoạt động bao gồm thực phẩm, thép, đóng tàu, hải quân và cảng, hóa dầu, dược phẩm, vận tải cáp, địa vật lý, hạt nhân.

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

SLF20 SLX20 Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
KTF / KTX Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
KSB Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
KAF  Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
KLF Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam