bo-dieu-khien-nuoc-da-kenh-el300-tethys-instruments-vietnam.png

BỘ ĐIỀU KHIỂN NƯỚC ĐA KÊNH, EL300, TETHYS Instruments Vietnam,  EL300 TETHYS, EL300 Adage Vietnam, Đại lý Adage tại Việt Nam

EL300 là bộ điều khiển nước đa năng dựa trên khái niệm mô-đun.
EL300 có thể thích ứng với nhiều đầu dò và cấu hình khác nhau, đơn hoặc đa kênh. Nó cho phép kết nối một hoặc một số đầu dò cho mỗi thông số giữa pH, ORP, oxy hòa tan, độ dẫn điện, clo, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan (TDS), nhiệt độ và độ đục trong giới hạn 16 kênh. Một giao diện rất thân thiện với người dùng có thể hiển thị tất cả các giá trị cũng như đồ thị của các giá trị được ghi lại với khoảng thời gian từ 10 phút đến một tháng. Cổng USB cho phép chuyển các phép đo đã ghi có thể được nhập vào Excel để điều trị hoặc đồ thị.

DẬP TẮT ĐẦU DÒ OXY DỰA TRÊN HUỲNH QUANG

  • Đầu dò oxy hòa tan dựa trên phương pháp huỳnh quang để bảo trì thấp hơn và độ ổn định cao hơn.
  • Ngược lại với các đầu dò điện cực và điện cực, các đầu dò dựa trên huỳnh quang không yêu cầu nạp thêm chất điện phân, không thay đổi màng và không cần hiệu chuẩn định kỳ. Không cần dòng chảy vì không tiêu thụ oxy.
  • Chúng cũng hoạt động rất tốt trong các môi trường khắc nghiệt thường phá hủy các cảm biến thông thường khác.

Xem thêm thiết bị tại đây