he-thong-do-nang-luong-ems-ems2005-adage-vietnam-union-instruments-vietnam.png

HỆ THỐNG ĐO NĂNG LƯỢNG EMS, EMS2005, Adage Vietnam, Union Instruments Vietnam, EMS2005 Adage, EMS2005 Union, Adage Việt Nam, Đại lý Adage Vietnam

Loạt thiết bị EMS2005 (Hệ thống đo lường năng lượng) được sử dụng để xác định lượng năng lượng trong khí sinh học thô, khí tự nhiên hoặc khí hóa lỏng.

Các đại lượng đo sau đây cũng có thể được xác định:

  • Lượng năng lượng
  • Giá trị sưởi ấm / đốt cháy
  • Chỉ mục Wobbe
  • Mật độ riêng
  • Áp suất và nhiệt độ

Để xác định đại lượng năng lượng, người ta sử dụng đồng hồ đo lưu lượng khí để đo tốc độ dòng thể tích của khí cần đo. Một nhiệt lượng kế của loạt thiết bị CWD được sử dụng để xác định giá trị đốt cháy / đốt nóng. Một bộ chuyển đổi đại lượng giá trị đốt tính toán năng lượng từ thể tích tiêu chuẩn được đánh giá lại và giá trị đo được từ nhiệt lượng kế. Dòng năng lượng tính toán được xuất ra và hiển thị trên nhiệt lượng kế.