SHOWA SOKKI Việt Nam, Đại lý SHOWA SOKKI tại Việt Nam, 6601, 8100, 1022A, 1422A, Hệ thống phân tích rung động cho thang máy, Máy đo độ rung di động với bộ phân tích tần số

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728            

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

Hệ thống phân tích rung động cho thang máy Vibration analysis system for elevator 6601 SHOWA SOKKI VIETNAM, SHOWA SOKKI Việt Nam, Đại lý SHOWA SOKKI tại Việt Nam
Mẫu Calib Calibrator 8100 SHOWA SOKKI VIETNAM, SHOWA SOKKI Việt Nam, Đại lý SHOWA SOKKI tại Việt Nam
Máy đo độ rung di động với bộ phân tích tần số Portable Vibration Meter with Frequency Analyzing Unit 1022A SHOWA SOKKI VIETNAM, SHOWA SOKKI Việt Nam, Đại lý SHOWA SOKKI tại Việt Nam
Máy đo độ rung di động với bộ phân tích tần số thấp Portable Vibration Meter with Low Frequency Analyzing Unit 1422A SHOWA SOKKI VIETNAM, SHOWA SOKKI Việt Nam, Đại lý SHOWA SOKKI tại Việt Nam