Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam, 926074, 910169, 910172, 910173, 910174, 910175, 910176, 910177, 910172, 910173, 910174, 910175, 922850, 922841, 922839

 

Pitesco là nhà phân phối chính hãng thiết bị Minimax tại Việt Nam

*Công nghệ

Hệ thống phun nước, hệ thống triệt tiêu khí, hệ thống phòng cháy hoặc công nghệ phát hiện và kiểm soát hỏa hoạn, Minimax có quyền truy cập vào một loạt các thành phần và hệ thống đã được thử nghiệm và chứng nhận từ các cơ sở sản xuất và phát triển của chính mình.  Chất lượng Minimax trải dài từ bình chữa cháy đơn giản nhất đến hệ thống dập tắt phức tạp nhất. Công việc phát triển mở rộng được thực hiện tại trung tâm nghiên cứu phòng cháy chữa cháy của chúng tôi đảm bảo cách tiếp cận công nghệ tiên tiến trong tương lai của chúng tôi.

*Các giải pháp

Các cơ sở tái chế, nhà máy điện, cửa hàng, tàu hoặc trung tâm hậu cần - mọi ngành, mọi tài sản và mọi ứng dụng đều yêu cầu các giải pháp phòng cháy chữa cháy khác nhau. Tính đến các tiêu chuẩn mới nhất, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ từng dự án riêng lẻ để đáp ứng các yêu cầu của chính quyền, công ty bảo hiểm và nhà điều hành. Từ kỹ thuật của hệ thống phòng cháy chữa cháy thông qua quản lý dự án đến lắp đặt và vận hành, với Minimax bạn luôn ở bên an toàn.

 

Frame FIBS-K2-DKM Part no.: 926074 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
LMT-4 LED graphic panel  Part no.: 910169 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Red LED diodes for LMT panel    Part no.: 910172 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Green LED diodes for LMT panel   Part no.: 910173 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Yellow LED diodes for LMT panel   Part no.: 910174 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
8 LED adapter card for LMT panel   Part no.: 910175 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Capacitive button for LMT panel  Part no.: 910176 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
LED distribution board VK-16  Part no.: 910177 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Red LED diodes for LMT panel Part no.: 910172 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Green LED diodes for LMT panel Part no.: 910173 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Yellow LED diodes for LMT panel Part no.: 910174 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
8 LED adapter card for LMT panel Part no.: 910175 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
BXTML4 BD HF 5 Part no.: 922850 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
BXT ML2 BD HFS 5 Part no.: 922841 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
BXT ML2 BD S 24 Part no.: 922839 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam