Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam, 888615, 888617, 888618, 888604, 888606, 888607, 888608, 888610, 888611, 888605, 888605, 889311, 889312, 889313, 889306

Pitesco là nhà phân phối chính hãng thiết bị Minimax tại Việt Nam

*Công nghệ

Hệ thống phun nước, hệ thống triệt tiêu khí, hệ thống phòng cháy hoặc công nghệ phát hiện và kiểm soát hỏa hoạn, Minimax có quyền truy cập vào một loạt các thành phần và hệ thống đã được thử nghiệm và chứng nhận từ các cơ sở sản xuất và phát triển của chính mình.  Chất lượng Minimax trải dài từ bình chữa cháy đơn giản nhất đến hệ thống dập tắt phức tạp nhất. Công việc phát triển mở rộng được thực hiện tại trung tâm nghiên cứu phòng cháy chữa cháy của chúng tôi đảm bảo cách tiếp cận công nghệ tiên tiến trong tương lai của chúng tôi.

*Các giải pháp

Các cơ sở tái chế, nhà máy điện, cửa hàng, tàu hoặc trung tâm hậu cần - mọi ngành, mọi tài sản và mọi ứng dụng đều yêu cầu các giải pháp phòng cháy chữa cháy khác nhau. Tính đến các tiêu chuẩn mới nhất, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ từng dự án riêng lẻ để đáp ứng các yêu cầu của chính quyền, công ty bảo hiểm và nhà điều hành. Từ kỹ thuật của hệ thống phòng cháy chữa cháy thông qua quản lý dự án đến lắp đặt và vận hành, với Minimax bạn luôn ở bên an toàn.

 

 

Contact pressure gauge Ar / N3 Part no.: 888615 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge Ar / N4 Part no.: 888617 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge Ar / N5 Part no.: 888618 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888604 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888606 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888607 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888608 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888610 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888611 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888605 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge MX 1230/200  Part no.: 888605 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge UL. MX 200 Part no.: 889311 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge UL. MX 200 Part no.: 889312 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge UL. MX 200 Part no.: 889313 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam
Contact pressure gauge UL. MX 200 Part no.: 889306 Minimax Vietnam, Minimax Việt Nam, Đại lý Minimax Vietnam, PTC Minimax Vietnam