bo-dieu-chinh-chinh-xac-khi-nen-fairchild-model-10-10242ejny-fairchild-vietnam.png

10242EJNY, 10242EU, 10273EH, 10244BT, 10262BH, 10262BHSC, 10262EL, 10262SCU, 10274JN, 10283BU, 10283JN, 10283JY, 10284E, 10282BJSC, Bộ điều chỉnh chính xác khí nén, Pneumatic Precision Regulator, Fairchild Model 10, Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

10242EJNY, 10242EU, 10273EH, 10244BT, 10262BH, 10262BHSC, 10262EL, 10262SCU, 10274JN, 10283BU, 10283JN, 10283JY, 10284E, 10282BJSC, Bộ điều chỉnh chính xác khí nén, Pneumatic Precision Regulator, Fairchild Model 10, Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Rotork Fairchild Model 10 là bộ điều chỉnh áp suất chính xác được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và kiểm soát quá trình chính xác. Sự ổn định của áp suất điều chỉnh được duy trì trong các điều kiện dòng chảy khác nhau thông qua việc sử dụng một ống hút có điều chỉnh van cung cấp phù hợp với vận tốc dòng chảy. Model 10 có độ nhạy điều khiển 1/8 trong cột nước và van cung cấp cân bằng để mang lại độ chính xác nhất quán và đáng tin cậy để duy trì điểm đặt mong muốn của bạn bất kể điều kiện hoặc thay đổi áp suất nguồn cung cấp. Bộ điều áp Fairchild Model 10 sẽ xử lý áp suất cung cấp tối đa 500 psig [34 BAR] và cung cấp chín (9) dải áp suất đầu ra từ 0-2 psig [0-0.15 BAR] (0-15 kPa) lên đến 5-400 psig [0,3-28 BAR] (35-2800 kPa).
 

  • Bộ điều chỉnh áp suất có độ chính xác cao nhất hiện có

  • Ngăn chặn sự thay đổi áp suất nguồn cung cấp ảnh hưởng đến điểm đặt

  • Cách ly màng ngăn khỏi dòng chảy để loại bỏ tiếng săn và tiếng vo ve

  • Bù áp suất hạ lưu xuống theo điều kiện dòng chảy

  • Chọn phạm vi phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn

  • Cho phép dòng chảy ngược của áp suất hạ lưu

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các phương tiện khắc nghiệt

  • Vị trí nguy hiểm: Nhóm II, Nhóm 2, Khí và Bụi: Khu 1, 2 và 21,22, tương ứng là Nhóm khí IIA và IIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10242EJNY Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10242EU Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10273EH Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10244BT Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10262BH Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10262BHSC Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10262EL Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10262SCU Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10274JN Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10283BU Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10283JN Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10283JY Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10284E Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10282BJSC Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com