5485C-006, 5485C-007-022, Velocity Sensor, Metrix Vietnam, Cảm biến vận tốc, Metrix Việt Nam, Đại lý Metrix tại Việt Nam

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728            

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Model: 5485C-006 Velocity Sensor
 Velocity Sensor 375°C max.,
 Output Type: 200 mV/in/s (7.87 mm/sec), 135 Ω coil resistance

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Model: 5485C-007-022 Velocity Sensor
Velocity Sensor 375°C max., with fixed cable
150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance