dai-ly-pcb-piezotronics-vietnam-pcb-piezotronics-viet-nam-352a73.png

Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 352A73, ACCELEROMETER 352A73, Gia tốc kế 352A73352A73 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt

Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 352A73, ACCELEROMETER 352A73, Gia tốc kế 352A73, 352A73 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt

MODEL : 352A73 | ICP® ACCELEROMETER

Platinum Stock Products;Miniature, lightweight (0.3 gm), ceramic shear ICP® accel., 5 mV/g, 2 to 10k Hz, titanium housing, 10-ft flexible, integral cable

  • Sensitivity: (±20%)5 mV/g (0.51 mV/(m/s²))
  • Measurement Range: ±1000 g pk (±9810 m/s² pk)
  • Broadband Resolution: 0.002 g rms (0.02 m/s² rms)
  • Frequency Range: (±5%)2.0 to 10000 Hz
  • Sensing Element: Ceramic
  • Weight: 0.01 oz (0.3 gm)

 

Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 352A73, ACCELEROMETER 352A73, Gia tốc kế 352A73352A73 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt