Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran Fairchild VIET NAM Đại lý Fairchild Vietnam

 

Item

Description

Q'ty

Unit

Marker

1

Seat, Antimony impr. Carbon, Pos. F/13215-C/01, P/N. F/2400/214X/448

02

PC

Johncrane

2

Face, Chr. Oxid+SS 316L, Pos. F/13215-C/03, P/N. F/89456/1/031

02

PC

Johncrane

3

Face O-Ring, FPM, Pos. F/13215-C/04, P/N. F/2470/069x/720

04

PC

Johncrane

4

Seat O-Ring, FPM, F/13215-C/02, P/N. F/2660/069x/720

08

PC

Johncrane

5

Live spindle, SS316L, Pos. F/13215-C/09, P/N.  F/0120/632X/1300

08

PC

Johncrane

6

O-Ring (for Live spindle), FPM,  R/0089/027/134

08

PC

Johncrane

7

GL RD-CRANE; KB038M1-57B

04

PC

Johncrane

8

GL RD-CRANE; KB028M1-57B

02

PC

Johncrane

9

KB028S1 ĐK30 (GR1S1)

04

PC

Johncrane

10

TS560A-65

02

PC

Johncrane

Xem thêm thiết bị tại đây