Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran Fairchild VIET NAM Đại lý Fairchild Vietnam 

POS

ITEM

CODE

Q'TY

NSX

1

Công tắc giới hạn mở/Limit Switch open

Z4V7H335-11Z

6

Schmersal

2

Công tắc giới hạn vị trí/Position Limit Switch

ZR335-11z

6

Schmersal

3

Công tắc giới hạn vị trí/POSITION LIMIT SWITCH

DS50-P1112

6

SICK

4

Công tắc hành trình chậm/Travel Limit Switch Slow Down

BN2011RZ

12

Schmersal

5

Công tắc hành trình/TRAVEL LIMIT SWITCH

T2L-035-11Z

6

Schmersal

6

Công tắc hành trình/TRAVEL LIMIT SWITCH

TD422-01y-1090/2512

6

Schmersal

7

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

ZS 335-11Z / Schmersal 

20

Schmersal

8

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

IGS312

5

IFM

9

Công tắc tiệm cận/PROXIMITY SWITCH

DI0101 / IFM

2

IFM

10

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

SWING61.XAGBVXMRX / VEGA

2

Vega

11

Công tắc tốc độ/SPEED SWITCH

SS110 / ELECTRO SENSOR

2

electro-sensors

12

Công tắc kéo dừng băng/ PULL CORD SWITCH

HES011 / Kiepe
Order No:92.057 020.011

2

Kiepe Elektronik

13

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

1LX7003-R / AZBIL

10

Azbil

14

Công tắc áp suất/PRESSURE SWITCH

Ex-DWR 16 / Honeywell

10

Fema Automation

15

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

MFGS - U21

2

Pune techtrol

16

Công tắc áp suất/PRESSURE SWITCH

GM-201-02-B1K-2BZ

2

Switzer process

17

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

DXP-T21GNMB / Topworx

10

Topworx

18

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

11-12518-00/GO Switch 10
Series/Topworx

5

Topworx

19

Công tắc tốc độ/SPEED SWITCH

ESPB-051/ MATSUSHIMA

2

MATSUSHIMA

25

Công tắc chống lệch băng

ELAP-20 / MATSUSHIMA

10

MATSUSHIMA

20

Công tắc áp suất/Pressure Switch

PS2000W-20R-A-1-F-1; Range: 35-200psi
/New Flow Technologies

4

New Flow

21

Công tắc áp suất/Pressure Switch

PS2000W-30R-A-1-F-1; Range: 50-
300psi/New Flow Technologies

4

New Flow

22

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

FT77-2 / NOHKEN

2

Nohken

23

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

FE23C-4, loại điện cực 4 cực, vật liệu
Hasterloy-C / NOHKEN

2

Nohken

24

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

EA700-80100

2

Namco Control

26

Level switch for ESP Hopper

NIR-9; 24VDC / KOBOLD

6

Kobold

27

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

802T-ATP / ALLEN-BRADLEY

5

ALLEN-BRADLEY

28

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

PLL10461A5BZ-0850-0650/AMETEK

6

Ametek

29

Bộ nguồn cho Công tắc mức/Electronic Unit for Level Switch/

Power supply:Universal Supply
19 to 250 Vac
18 to 200 Vdc auto-detecting without
jumper changes; Modes of Operation: High
and Low level; Response Time: less than 1
second; Time Delay: 0 to 60 seconds
forward and reverse acting; Indicators:
LEDs: Green Power, Red relay /  Ametek
Drexelbrook

10

Ametek
Drexelbrook

30

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

FDBFN4S342590/FineTek

2

Finetek

31

Công tắc mức/LEVEL SWITCH

SE141BGMB0350/FineTek

2

Finetek

32

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

LSA4L
EQ 156,ENCL 3,4,4X,6P,13,
600AC / HONEYWELL

18

Honeywell

33

LIMIT SWITCH for BSO Valve

GLAA20A1B / HONEYWELL

6

Honeywell

34

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

NBB15-30GM50-US-V12 / Pepperl+Fuchs

6

Pepperl+Fuchs

35

Công tắc giới hạn/LIMIT SWITCH

NBB2-12GM50-E2

Xem thêm thiết bị tại đây