Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam, BW2139, BW2137, BW2175, BW2466, BW3186, BW3524, BW3157, BWU1975, BWU3097, BWU3264, BWU3453, BWU2218, BWU2219, BWU2189, BWU1723, BWU1711

 

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...

·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...

·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...

·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...

·         Safety: relays, switches, fuse...

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

Pitesco là Đại lý phân phối Bihl + Wiedemann Việt Nam

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

I/O Modules for installation on ceiling, walls and floor, IP54 BW2139 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2137 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2175 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2466 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
Passive Distributors AS-i, IP67 BW3186 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW3524 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW3157 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1975 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
Passive Distributors AS-i, IP67 BWU3097 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3264 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3453 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2218 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2219 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2189 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1723 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1711 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam