Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam, BW2114, BW2536, BW2537, BW2138, BW2375, BW2374, BW2580, BW2406, BWU1232, BWU1233, BWU1234, BWU1235, BWU1254, BWU1509, BWU1933, BWU2243, BW2388, BW2128

 

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...

·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...

·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...

·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...

·         Safety: relays, switches, fuse...

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

Pitesco là Đại lý phân phối Bihl + Wiedemann Việt Nam

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

Heating, Ventilating and Air Conditioning & Building Automation in General BW2114 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2536 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2537 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2138 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2375 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2374 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2580 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2406 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1232 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1233 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1234 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1235 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1254 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1509 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU1933 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2243 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2388 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BW2128 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam