may-suoi-dau-hong-ngoai-xa-fir1300-fir2000-shizuoka-seiki-viet-nam.png

Máy sưởi dầu hồng ngoại xa FIR1300 / FIR2000 Shizuoka Seiki Việt Nam, FIR1300 Shizuoka Seiki, FIR2000 Shizuoka Seiki, Shizuoka Seiki Vietnam, Nhà Phân Phối Shizuoka Seiki tại Việt Nam

Máy sưởi dầu hồng ngoại xa FIR1300 / FIR2000 Shizuoka Seiki Việt Nam, FIR1300 Shizuoka Seiki, FIR2000 Shizuoka Seiki, Shizuoka Seiki Vietnam, Nhà Phân Phối Shizuoka Seiki tại Việt NamMáy sưởi dầu hồng ngoại xa FIR1300 / FIR2000 Shizuoka Seiki Việt Nam, FIR1300 Shizuoka Seiki, FIR2000 Shizuoka Seiki, Shizuoka Seiki Vietnam, Nhà Phân Phối Shizuoka Seiki tại Việt Nam

Thâm nhập nhiệt sâu hơn và an toàn hơn với cường độ ít hơn.

"Tia hồng ngoại xa và bức xạ nhiệt rộng. Trở nên ấm áp từ bên trong. Máy sưởi này mang các đặc tính của nhiệt hồng ngoại xa mà bản chất là có thể thâm nhập sâu hơn vào các vật thể theo cách hoạt động của ánh sáng mặt trời."

Đặc tính 1: Đặc điểm của tia hồng ngoại xa

Tia hồng ngoại xa là tia dài nhất trong số các tia hồng ngoại. Với độ thẩm thấu cao vào các vật thể, nó có khả năng làm nóng không chỉ trên bề mặt mà còn bên trong đồng thời.

Theo bản chất của tia hồng ngoại xa, nhiệt độ bề mặt của vật thể tương đối thấp và an toàn.

Máy sưởi dầu hồng ngoại xa FIR1300 / FIR2000 Shizuoka Seiki Việt Nam, FIR1300 Shizuoka Seiki, FIR2000 Shizuoka Seiki, Shizuoka Seiki Vietnam, Nhà Phân Phối Shizuoka Seiki tại Việt Nam

Đặc tính 2: Các tính năng chính

 • Làm sạch khí thải bằng cách đốt cháy hoàn hảo
 • Thiết kế tiếng ồn thấp cho phép hoạt động yên tĩnh
 • Thiết kế an toàn ngọn lửa không hở
 • Tiết kiệm không gian, thiết kế mỏng phẳng
 • Có thể hoạt động với bộ điều nhiệt tích hợp

Đặc tính kỹ thuật máy sưởi dầu hồng ngoại xa FIR1300-A / FIR1300-E

Model

Shizuoka Seiki FIR1300-A

Shizuoka Seiki FIR1300-E

Heat output

52,000 BTU/hr

13,000 kcal/hr

Fuel

Kerosene or Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel)

Kerosene or Diesel

Fuel consumption

0.38 gallons/hr

1.43 L/hr

Tank capacity

8 gallons

30 Liter

Continous Operating time

20 hours

20 hours

Power source

AC 120V 60Hz

AC 230V 50Hz

Power consumption

in ignition : 85W
in burning : 60W

in ignition : 79W
in burning : 63W

External dimension (H*W*D)

45.3x36.2x12.6 (inch)

1,152x920x320 (mm)

Safty devices

 • Flame monitor
 • Overheat protection
 • Over-current shorting
 • Motor overheat protection
 • Tip-over switch
 • Flame monitor
 • Overheat protection
 • Over-current shorting
 • Motor overheat protection
 • Tip-over switch

Carbon monoxide density

0 ppm

0 ppm

Operating noise level

50 dB (A)

50 dB (A)

 

 

Đặc tính kỹ thuật máy sưởi hồng ngoại xa FIR2000-A / FIR2000-E

Model

Shizuoka Seiki FIR2000-A

Shizuoka Seiki FIR2000-E

Heat output

67,500 BTU/hr

15,500 kcal/hr

Fuel

Kerosene or Fuel-Oil no heavier than No.2(Diesel)

Kerosene or Diesel

Fuel consumption

0.5 gallons/hr

1.72 L/hr

Tank capacity

12 gallons

45 Liter

Continous Operating time

21 hours

22 hours

Power source

AC 120V 60Hz

AC 230V 50Hz

Power consumption

in ignition : 87W
in burning : 65W

in ignition : 80W
in burning : 65W

External dimension (H*W*D)

52.0x48.6x12.6 (inch)

1,322x1235x320 (mm)

Safty devices

 • Flame monitor
 • Overheat protection
 • Over-current shorting
 • Motor overheat protection
 • Tip-over switch
 • Flame monitor
 • Overheat protection
 • Over-current shorting
 • Motor overheat protection
 • Tip-over switch

Carbon monoxide density

0 ppm

0 ppm

Operating noise level

50 dB (A)

50 dB (A)