cam-bien-muc-level-sensor-ce43-2.png

Cảm biến mức từ mức CE43-2 với đầu ra tín hiệu tương tự, thích hợp cho thị trường đo lường mức chất lỏng, đáp ứng hầu hết các điều kiện ứng dụng công nghiệp điều khiển quá trình. Bộ cảm biến mô hình có thể đo được một mức duy nhất, để đáp ứng các sự kiện đo mức chung. Bộ cảm biến mô hình được cài đặt và hiệu chỉnh mà không cần phải bảo dưỡng thường xuyên và hiệu chỉnh lại. CE43-2 cảm biến mức độ từ tính cung cấp nhiều phương pháp dây, bạn có thể chọn một hình dạng trục và vật liệu khác nhau, loại CE43-2-_B cũng có thể cung cấp tùy biến đặc biệt để đáp ứng môi trường nhiệt độ cao và cảnh không đầy đủ Điều chỉnh nhu cầu.

 

                   

  CE43-2-_A             CE43-2-_B         CE43-2-_C

普通航空插头连接      普通电缆线连接    普通接线端子连接