bo-dieu-chinh-chinh-xac-khi-nen-10243n-fairchild-model-10-fairchild-vietnam.png

10243N, 10282U, 10213L, 10232L, 10282BJ, 10282E, 10284U, 10262LT, 10212P, 10264L, 10233L, 10242H, 10233E, 10222DP, 10222H, 10222HLSC, 10223H, 10232DEJ, Fairchild Model 10, Pneumatic Precision Regulator, Bộ điều chỉnh chính xác khí nén, Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

10243N, 10282U, 10213L, 10232L, 10282BJ, 10282E, 10284U, 10262LT, 10212P, 10264L, 10233L, 10242H, 10233E, 10222DP, 10222H, 10222HLSC, 10223H, 10232DEJ, Fairchild Model 10, Pneumatic Precision Regulator, Bộ điều chỉnh chính xác khí nén, Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

 Rotork Fairchild Model 10 là bộ điều chỉnh áp suất chính xác được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và kiểm soát quá trình chính xác. Sự ổn định của áp suất điều chỉnh được duy trì trong các điều kiện dòng chảy khác nhau thông qua việc sử dụng một ống hút có điều chỉnh van cung cấp phù hợp với vận tốc dòng chảy. Model 10 có độ nhạy điều khiển 1/8 trong cột nước và van cung cấp cân bằng để mang lại độ chính xác nhất quán và đáng tin cậy để duy trì điểm đặt mong muốn của bạn bất kể điều kiện hoặc thay đổi áp suất nguồn cung cấp. Bộ điều áp Fairchild Model 10 sẽ xử lý áp suất cung cấp tối đa 500 psig [34 BAR] và cung cấp chín (9) dải áp suất đầu ra từ 0-2 psig [0-0.15 BAR] (0-15 kPa) lên đến 5-400 psig [0,3-28 BAR] (35-2800 kPa).
 

  • Bộ điều chỉnh áp suất có độ chính xác cao nhất hiện có

  • Ngăn chặn sự thay đổi áp suất nguồn cung cấp ảnh hưởng đến điểm đặt

  • Cách ly màng ngăn khỏi dòng chảy để loại bỏ tiếng săn và tiếng vo ve

  • Bù áp suất hạ lưu xuống theo điều kiện dòng chảy

  • Chọn phạm vi phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn

  • Cho phép dòng chảy ngược của áp suất hạ lưu

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các phương tiện khắc nghiệt

  • Vị trí nguy hiểm: Nhóm II, Nhóm 2, Khí và Bụi: Khu 1, 2 và 21,22, tương ứng là Nhóm khí IIA và IIB

10243N Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10282U Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10213L Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10232L Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10282BJ Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10282E Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10284U Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10262LT Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10212P Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10264L Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10233L Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10242H Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10233E Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10222DP Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10222H Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10222HLSC Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)

10223H Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoat@pitesvietnam.com

10232DEJ Fairchild Model 10 Pneumatic Precision Regulator

 

Fairchild Vietnam, ĐẠi lý Fairchild Vietnam, Fairchild, Fairchild Việt Nam

Thoát – 0961.672.728(Zalo)