Cảm biến độ mở cánh hướng Cái 1 MK4-A-A-0300-E 0000X000X00X0XX
Replaced by: WPP -A-A-0300-E
0000X000X00X0XX
GEFRAN Tuabin
Cảm biến độ mở cánh tuabin Cái 1 MK4-A-A-0130-E 0000X000X00X0XX
Replaced by: WPP -A-A-0130-E
0000X000X00X0XX
GEFRAN Tuabin
Đồng hồ đo lưu lượng nước Cái 1 ModMag - M1000
Size : DN 125
Max temp : 80 °C
power supply : 92-275 VAC
protection rate : IP 67
Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA + Màn hình hiển thị: LCD. Độ chính xác: ± 0.25%
Modmag Gian máy
Đồng hồ có tiếp điểm đo lưu lượng nước Cái 1 0-166l/m KROHNE Gian máy
Máy biến áp cấp nguồn bộ hòa Syn 3000 Máy 1 110/63 - 110/63V, 25VA Instrans Tủ hòa đồng bộ
Modul nguồn PLC Cái 1 PS-6630 Siemens UCB
Modul nguồn Sicam AK3 Cái 1
PS-2630
Siemens UCB
Bộ nguồn 24V Bộ  1 QUIN-PS/1AC/24DC/10 PHOENIX CCB
Má dao cách ly 110kV Bộ 6 Model dao cách ly:  S2DA2T 123kV   Trạm 110kV
Modul truyền thông ES Bộ 1 RS 20  Hirschmann UCB, UCPP
Cuộn cắt- đóng  máy cắt 6,3kV Cuộn 2 Model máy cắt 3AH0 104  - 2Z
(220VDC, 240 Ὡ)
Siemens Máy cắt đầu cực
Cuộn bảo vệ điện áp thấp Cuộn 1 Model máy cắt 3AH0 104  - 2Z
(220VDC, 240 Ὡ)
Siemens Máy cắt đầu cực
Đồng hồ đo nhiệt độ 24 kênh Cái 1 85XX+
24 chanel
Masibus Tủ GRMP
Đồng hồ hòa tự động Cái 1
SPM-D2-1010B
(8440-2166)
WOODWARD Tủ hòa
Module truyền thông  Bộ 1 SCALANCEX208
(208-OBA10-2AA30
Siemens TAGP