STT

Danh mục hàng hóa

Code sản phẩm

Số lượng

Nhà sản xuất

1

Sensor đo mức bùn bể lắng:
- Model: Turbimax CUS71D
- Code no: CUS71D-AA2A
- Cable length: 15 m
Hãng SX: Endress+Hauser

Model: Turbimax CUS71D
- Code no: CUS71D-AA2A
- Cable length: 15 m

3

Endress Hauser

2

Sensor pH Orbisint CPS11D 7AA21
Hãng SX: Endress + Hauser

CPS11D 7AA21

5

Endress Hauser

3

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm
Model: Prosonic M FMU44-AMG2A23A
Hãng SX: Endress + Hauser

FMU44-AMG2A23A

2

Endress Hauser

4

Thiết bị đo mức bằng siêu âm
Prosonic: FMU42-AMB2A22A
Hãng SX: Endress + Hauser

FMU42-AMB2A22A

2

Endress Hauser

5

Sensor đo độ đục
Basic model: Turbimax CUS51D
Cable length: 15m
Hãng SX: Endress + Hauser

Basic model: Turbimax CUS51D
Cable length: 15m

5

Endress Hauser

6

Thiết bị đo mức
Loại: Prosonic T FMU30
Hãng SX: Endress Hauser

Prosonic T FMU30
FMU30-AAHEABGHF+Z1

1

Endress Hauser

7

Thiết bị đo nhiệt độ
Order code: TR10-ABD1BHSXH2000
Chiều dài que đo (L = 200 mm)
Khoảng đo: 0…..+200oC
Hãng SX: Endress Hauser

Order code: TR10-ABD1BHSXH2000
Chiều dài que đo (L = 200 mm)
Khoảng đo: 0…..+200oC

1

Endress Hauser

8

Sensor đo áp lực đầu đẩy bơm vôi
Khoảng đo: 0 – 10 bar
Hãng SX: Endress + Hauser

PMC 131-A11E1A1S

1

Endress Hauser

9

Thiết bị cảnh báo mức
Liquicap M
Chiều dài que đo (L = 100 mm)
Hãng SX: Endress Hauser

FTI51  (L = 100 mm)

1

Endress Hauser

10

Đo áp máy thổi gió nhà lọc
30VDC, 0-6 bar
Hãng SX: Endress + Hauser

PMC131-A11E1A1R

1

Endress Hauser

11

Sensor đo áp Cerabar S
Hãng SX: Endress Hausser

PMC71-1DUV7/11S

1

Endress Hauser