MN2-6-M-B35D-1-4-E 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSA-N-1-Z-B05C-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-D-1-J-C-C-K-D-2 000X000X00300XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1M-A-1-J-5-C-E 020X000X00350XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
AC2-A-1-K-C-A-P 000X000X00500AA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00080XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX4-60-0-1-0-M Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
600-R-R-C-E-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MN2-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPS-2-V-P25C-T 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-B-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-B-2500-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
KSPE1-6-H-B05C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
KSPE1-6-H-B05C-1-5-D-I 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-N-2-J-5-Q-I-Q-1 070X000X00025XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-C-2-B-3-A-J-D-2 060X000X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
K32-6-M-B07C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-A-1-J-5-A-J 040X000X00065XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PZ-12-A-125 0000X000XX0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-F-0175-N 0000X000X05X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-F-0400-N 0000X000X05X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-F-0950-N 0000X000X05X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC-K2M-F-S 2130X000XZ0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC7M-A-1-J-0-C-G 000B000X00300XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC7M-A-1-T-0-C-G 000B000X00300XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC7M-A-1-K-0-F-G 000B000X00300XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
K31-6-M-P05M-1-5-D-I 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR7M-A-2-C-0-C-G 000B000X00300XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-GF-1-J-0-D-0-S-F 001X000X00005XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-M-1-J-2-C-D-B-3 030X000X00010XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-S-B-1750-B-3 0000XX11X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-C-0250-E 0000X000X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1800V-DRR0I0-0421-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1800-RRR000-3501-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1600-DRR0IV-1101-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1300-RD00-00-2-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CP-1-K-5-H-1-T-C 100X000X00000XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
2400-1-0-2R-0-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-3-E-B16D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
KN1-6-M-B05C-1-4-D-S 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-3-F-B04D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-A-1-J-5-A-H 025X000X00080XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-D-1-J-C-C-K-D-2 000X000X00800XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-D-1-K-C-C-K-D-2 000X000X00800XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CE-1-J-5-A-0-T-A 100X000X00010XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-GF-1-J-5-A-0-T-B 010X000X00015XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-B-1-E-B35D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-A-1-J-B-A-I 000X000X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-B-1-K-B-A-I-D-1 000X000X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSA-N-7-E-B25D-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-2-A-B-A-I-D-2 000X000X00050XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-8-E-N01U-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1600-RRRDVV-1100-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1600-DRRRV0-1101-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
800V-RRRI-07200-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
WE2-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX4-30-D-4-F-D Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX4-30-0-2-F-M Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PM-E-12-F-0850-S 0000X000XX05XXX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-A-1-J-5-A-E 020X000X00050XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-E-4-B-C-C-J-D-2 000X120X00233XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-B-3-A-2-A-J-D-2 030X000X00150XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-7-E-B01C-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-1-F-B05D-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-3-A-C-C-I-D-2 000X000X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-3-A-C-C-I-D-2 000X000X00250XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-3-A-C-C-I-D-2 000X000X00350XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPFADA-E-G-V-B03D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPFADA-E-G-E-B05D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-3-A-C-C-I-D-2 000X000X00450XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TKDA-N-1-V-B16D-M-V 2130X000F00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSADA-E-4-V-B35D-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-S-H-0075-B-3 0000XX12X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-F-0360-Y 0000X000X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR5-N-2-B-2-Q-I-B-1 050X000X00035XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-C-0500-E 0000X000X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
ME1-6-M-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-7-E-B16D-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPF-M-V-B01D-M 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPF-G-V-B05D-M 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1M-A-5-B-1-C-G 050A000X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1M-A-5-B-1-C-G 050A000X00250XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-D-2-B-C-A-K-D-2 000X000X00140XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-A-2-A-2-A-I-0-0-F 010X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-B-2-A-C-A-J-B-2 000X000X00200XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CE-1-J-5-A-0-T-B 010X000X00020XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPFADA-B-G-V-B02D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPFADA-E-G-V-B02D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-A-2000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1200-RDWR-02-0-1 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-1-E-N03U-M-V 2130X000A00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
800-DRRR-02020-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GQ-25-24-D-0-1              (230V/25A) Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1200-RRDD-00-2-1 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-B-1-J-6-A-I-B-2 010X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
40B-96-5-05-RR-00-0-0-1 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
556-2-1-0-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
2400-0-0-4D-P-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-C-1100-E 0000X000X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-3-E-B35D-M-V 2130X000A00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TSA-E-1-F-BV50-G-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IJ-N-6-M-B03M-1-J-X 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-6-E-B01D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
K31-6-H-B01C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-1-Z-B06D-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-B-1-J-C-A-I-D-1 000X000X00150XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TSA-N-1-F-B01U-G-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CE-1-K-5-A-0-T-C 020X000X00025XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-M-1-K-2-F-C-N-3 010X000X00040XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PZ-12-S-150 0000X000X20 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSA-C-5-V-B01M-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-N-1-V-B16U-M-V  2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-C-0550-E 0000X000X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PS-20-A-0-472 0000X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1800-DRR0IV-0101-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
40T-72-3-00-T0-00-9 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
800-DRRR-02320-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1600-DRR0II-0000-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX-M1-75/480-D-R-RR-P-CV Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
MK4-A-C-0600-E 0000X000X00X0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
T4A-1-J-6-A-I 100X000X00000XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC7M-B-1-K-0-F-E-A-1 000A000X00500XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPS-6-M-P75C-T 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-A-2-A-3-A-I 020X000X00050XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-D-1-J-C-A-I-D-2 000X000X00600XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PZ-12-F-075 L000X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-B-0200-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-1-Z-B01D-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSA-E-1-M-B25D-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-1-V-B25D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 030X000X00000XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PMISL-F-0200-X 0000X000XX00XXX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-C-2-B-5-A-I-B-2 030X000X00200XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX4-30-R-2-F-E Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
AC6-B-1-J-C-C-I-D-1 000X000X00800AA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-F-1000-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-B-1-J-5-A-I-A-1 100C000X00150XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-B-2-J-5-Q-J-B-3 020B000X00010XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-B-2-J-5-Q-J-O-3 020B000X00010XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC2-A-1-K-C-A-Q 000X000X01100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-B-2-A-2-A-I-B-2 080X000G00400XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-V-2-J-3-Q-H-B-3 040A000X00015XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PM-A-12-F-0850-X 0000X000XX10XXX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1M-B-2-B-1-C-G-B-2 030A000G00300XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-C-4-B-C-C-J-D-2-F 000X035X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-V-2-J-5-Q-I-P-3 010X000X00010XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-C-A-1250-A-4 00002XXXX00I0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-A-1000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-A-2-A-2-A-I 010A000G00150XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1M-A-5-A-6-C-G 005X000X00250XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
40T-48-4-01-RR-R-0-0-1 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
2400-0-0-4R-3-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1800V-DRR000-0021-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX-M1-60/480-E-0-RR-P-C0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
M32-6-M-B01C-1-4-C 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR5-N-2-B-5-Q-I-B-1 060X000X00010XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPS-1-E-B02D-T 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1M-A-4-K-5-F-G 030B000G00600XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TRA-2-B-A-M 000X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSA-E-2-E-B35D-T-V 2130X000A00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CP-1-J-5-A-0-T-C 005X000X00000XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-B-1-J-3-A-J-B-1 020X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-B-1-J-3-A-J-B-1 020X000X00150XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CC-1-J-5-A-0-T-A 010X000X00005XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPFADA-E-G-V-B01C-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-D-2-A-B-C-H-G-2-F 000X000X00050XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSA-N-4-M-B01M-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-E-3-E-N05U-H-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
WE2-6-M-B35U-1-4-D 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TKDA-E-1-V-N01U-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TKDA-N-1-V-N01U-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TK-M-1-E-B35D-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
1800P-DRR0II-0021-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX-M2-B_V/0-P-C-RR-P-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GFX-S2-B_V/0-0-C-RR-P-0 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
800V-RR0V-03201-000 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC5-N-1-J-5-Q-J-O-1 027X000X00015XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GQ-50-60-D-1-3              (600V/50A) Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GQ-25-60-D-1-3              (600V/25A) Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
PC-M-0200 0000X000X0N Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
ME1-6-M-B02C-1-1-D 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-B-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TKDA-E-1-M-B06U-M-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR5-N-1-B-5-Q-I-B-1 060X000X00010XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-D-2-A-C-C-I-D-2 000X000X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-D-2-A-C-C-I-D-2 000X000X01000XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TPSADA-E-1-E-B06C-T-V 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
2500-0-1-0-W-3-1 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-A-2-B-3-A-J-0-0-F 020X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-B-1-J-C-C-I-C-1 000X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6-C-2-B-C-C-J-D-2-F 000X035X00100XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TCM-CC-1-J-0-A-0-T-G 000X050X00010XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
IK4-A-B-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR5-V-2-A-5-Q-I-Q-3 100A000X00015XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR2-A-2-B-C-A-K 000X000X00300XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-A-2-B-2-A-E 050X000X00200XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
W20-6-M-B02C-1-4-0 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6-D-1-J-C-C-I-D-2 000X000X00800XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
GTF-50-480-2-1-2-0 1-B-M Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
KE2-6-M-B02C-1-4-D-I 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
WE0-6-M-B35U-1-4-0 2130X000X00 Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR6M-B-2-B-C-C-I-B-1 000X000X00180XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC6M-B-1-K-F-F-I-J-2 000X000X02600XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1M-B-1-J-5-C-D-A-1 005X000X00120XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1-A-1-J-3-A-I 010X000X00100XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TR1-B-2-A-5-A-I-A-1-F 010X000X00050XX Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM
TC1M-B-1-J-5-C-J-C-2 050X000G00250XA Gefran VIET NAM, Đại lý Gefran tại VIET NAM