Baykee Việt Nam, Baykee Vietnam, Đại lý Baykee Việt Nam, Thiết bị Baykee Việt Nam Chính Hãng Giá Tốt, BK-MPPT-48V, BK-MPPT-192V, BK-MPPT-384V, HTT-P 15K, HTT-P 20K, HTT-P 30K, HTT-P 40K, HTT-P 50K, HTT-P -60K, HTT-P 80K, HTT-P 100K, HTT-P 120K, CHP3020K, CHP3025K

Giới thiệu ngắn về Baykee

Aerospace Baykee được thành lập vào năm 2007, là nhà sản xuất và xuất khẩu chuyên nghiệp cùng với việc  nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chất lượng điện như Bộ nguồn không gián đoạn (UPS), EPS,  biến tần và các sản phẩm năng lượng mới, v.v.

Baykee có trụ sở chính tại Phật Sơn  và  là công ty được ngành điện lực Trung Quốc thông qua và phê duyệt các tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 & ISO14001, OHSMS 18001, CE, 3C, TLC và CQC. Baykee đã trở thành một trong những nhà sản xuất bộ nguồn công suất nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.

Nhờ các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng xuất sắc, Baykee đã có được mạng lưới bán hàng toàn cầu, có văn phòng và chi nhánh tại Pakistan, Dubai, Australia, các đối tác ở Kenya, Ghana, Mexico, Philippines, Việt Nam ....... Aerospace Baykee dựa trên công nghệ và chất lượng hàng không, Cam kết cải thiện chất lượng và điều kiện điện năng để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng.

Các dòng sản phẩm hiện có của Baykee bao gồm:

  • Solar Charge Controller-  Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời
  • Solar Inverter- bộ biến tần năng lượng mặt trời
  • Solar Panels – tấm pin năng lượng mặt trời
  • Battery: GEL battery- Pin GeL/ Pin Keo, VRLA battery for UPS, Lithium-ion battery pack, Pin GELVRLA, Pin năng lượng mặt trời – Solar Battery
  • UPS- Uninterruptible Power Supply- Bộ lưu điện
  • Emergency Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp
  • Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động
  • Active Power Filter -  bộ lọc sóng hài tích cực

 

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-48V 50A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-48V

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-192V 50A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-192V 100A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-384V 50A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

MPPT Solar Charge Controller

BK-MPPT-384V 100A

Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời

uninterruptible power supply system

HTT-P 15K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 20K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 30K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 40K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 50K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P -60K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 80K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 100K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 120K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 160K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 200K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 300K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

uninterruptible power supply system

HTT-P 400K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3010K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3015K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3020K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3025K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3030K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3040K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3050K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3060K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3080K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3100K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3120K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3160K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3200K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3250K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3300K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3400K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3500K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Double conversion on-line  UPS

CHP3600K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1101K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1102K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1103K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1104K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1106K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1108K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1110K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1115K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1120K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

digital controlled UPS

MP1130K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-1KS / HS-1KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-2KS / HS-2KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-3KS / HS-3KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-6KS / HS-6KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HS-10KS / HS-10KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HTS-10KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HTS-15KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

high frequency UPS

HTS-20KH

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-10kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-15kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-20kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-30kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-40kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-50kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-60kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-80kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-100kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-120kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-150kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-200kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-300kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-400kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép

HTT-500kVA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

6-module cabinet UPS

BKH060K/10

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

6-module cabinet UPS

BKH090/15

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

6-module cabinet UPS

BKH120/20

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

10-module cabinet

BKH100K/10

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

10-module cabinet

BKH150/15

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

10-module cabinet

BKH200/20

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HW-1K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HW-2K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HW-3K

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-1000VA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-1500VA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-2000VA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-3000VA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-4000VA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời

HWL-5000VA

Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-0.5KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-1KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-1.5KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-2KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-2.5KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-3KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-3.7KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-4KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-5KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-6KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-7KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-8KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-9KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ

FEPS-10KVA

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-10KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-20KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-30KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-55KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-80KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-120KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-150KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-180KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-250KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-300KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao

FEPS-400KW

Baykee Vietnam, Bộ nguồn Baykee

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-10KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-15KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-20KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-30KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-50KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-60KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS-80KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS- 100KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động

BKS- 200KVA

Baykee Vietnam, đại lý Baykee, Baykee regulator

PTC là đại lý phân phối chính hãng Baykee Vietnam

 

Báo giá ngay – Hàng sẵn kho – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

 

 

Xem thêm sản phẩm Baykee  tại Vietnam