van điều khiển Hirose Valve Vietnam Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran Fairchild VIET NAM Đại lý Fairchild Vietnam

 

100% Germany Origin

Novotechnik Vietnam

Art number: 024330
LWH-0750

     

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: JC7-SD-A220 (1000mm)

100% Germany Origin

Parker Vietnam

Model: JC7-SD-A220 (200mm)

     

100% Germany Origin

Hans Schmidt Vietnam

Model: RTM-400

     

100% Germany Origin

Hans-Schmidt Vietnam

Model: RTM-400

100% Germany Origin

Hans-Schmidt Vietnam

Model: RTM-400

     

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: VLS-256PWB

     

100% Japan Origin

Hirose Valve Vietnam

Model: HSO-G02-A22C
(HSO-G2-A22C-31) Solenoid Operated Valve

     

100% Switzerland Origin

SAIA-BURGESS Vietnam

Model: 272F5YR1

     

100% Germany Origin

Festo Vietnam

Model: SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
Proximity Sensor; Part No: 574335

     

100% Germany Origin

Ebm-Papst Vietnam

Replaced by: D2D160-BE02-14
(D2D160-BE02-11) FAN

     

100% Germany Origin

Ebm-Papst Vietnam

Model: 4656Z

     

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM002T
BMS RS-M-D12-0250-00

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM002N
BMS CS-P-D12-AD12-00

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES01C7
BES 516-325-G-S4-C

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02K5
BES M12ML-PSC80E-S04G-W

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03CF
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-020

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03CH
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-030

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03CJ
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-050

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03CA
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-006

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03CC
BCC M415-M414-3A-304-VX8434-010

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC036P
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC0368
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-050

     

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC0995
BCC M418-0000-1A-046-PS0825-050

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC0E7T
BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BVS000K
BVS OI-3-053-E

     

100% Taiwan Origin

Poundful Vietnam

Model: PF-LBP-L2Q-3

     

100% Taiwan Origin

Sontheimer Vietnam

Correct Model: NLT63/3ZM/Z33
(3 pole) Selector Switch

     

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: UPort 1110

     

100% Japan Origin

Sanyo Denki Vietnam

Model: 103H7823-0740

100% Japan Origin

Sanyo Denki Vietnam

Model: 103H7823-0740

Xem thêm thiết bị Tại đây