Công tắc phát hiện mức

VEGASWING, VEGAVIB và VEGAWAVE

VEGASWING: Đối với các ứng dụng đa dạng trong chất lỏng

Nguyên tắc đo và các ứng dụng
Que dò là thành phần chính của cảm biến, tạo âm thoa dao động trên tần số cộng hưởng của nó. Tần số này giảm khi chìm trong môi trường vật chất. Sự thay đổi tần số được thu nhận bởi các thiết bị điện tử tích hợp và chuyển đổi thành một tín hiệu điều khiển. Một khớp nối dạng xoay giúp tối ưu hóa được sử dụng để đảm bảo độ tin cậy và độ chắc chắn của que dò. Với âm thoa chỉ chiều dài 40mm, VEGASWINGs làm việc chính xác trong tất cả các chất lỏng khác nhau từ các vị trí lắp đặt. Áp suất, nhiệt độ, độ nhớt, bọt và bong bóng không ảnh hưởng đến độ chính xác tín hiệu.

 

VEGAVIB: Phát hiện mức chính xác trong bồn chứa chất rắn

Nguyên tắc đo và các ứng dụng
Thanh dao động của VEGAVIB được kích hoạt để rung động thông qua bộ phận tạo dao động. Nếu thanh rung được chìm trong môi trường chất, biên độ sẽ bị triệt tiêu. Phần điện tử phát hiện sự hụt mất này và chuyển đổi nó thành một tín hiệu điều khiển.

 

VEGAWAVE: Tiện lợi và chính xác

Nguyên tắc đo và các ứng dụng
Một cách thứ ba là sử dụng cảm biến cho loại VEGAWAVE. Kiểm soát cũng như xử lý tương ứng với loại VEGAVIB.
Những lợi thế của dòng sản phẩm này là độ chắc chắn cũng như thiếu hiểu biết về sự bám dính. Vì vậy, nó là cảm biến lý tưởng cho dạng bột và các sản phẩm hạt mịn. Lắp đặt và thiết lập được rất dễ dàng, điều chỉnh thùng chứa là không cần thiết.
Các ứng dụng điển hình là báo tràn và hệ thống bảo vệ chóng cạn trong các sản phẩm như bột, xi măng, hạt nhựa, cát sỏi mịn và xốp.