Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam, BWU3145, BWU3456, BWU3539, BWU3141, BWU3517, BWU2552, BWU3077, BWU2620, BWU3556, BWU3457, BWU2725, BWU3682, BWU2767, BWU3375, BWU2487, BWU3032

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...

·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...

·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...

·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...

·         Safety: relays, switches, fuse...

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

Pitesco là Đại lý phân phối Bihl + Wiedemann Việt Nam

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

Digital Modules AS-i, IP67, M12 BWU3145 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3456 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3539 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3141 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3517 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2552 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3077 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2620 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3556 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3457 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2725 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3682 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2767 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3375 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU2487 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam
BWU3032 Bihl + Wiedemann Vietnam, đại lý hãng Bihl + Wiedemann  tại Việt Nam