Anybus Viet Nam Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran Fairchild VIET NAM Đại lý Fairchild Vietnam Anybus Viet Nam 
017620-B Anybus Communicator Configuration Pack Anybus Viet Nam
18280 Anybus Communicator LonWorks Configuration Software Anybus Viet Nam
18860 Anybus Communicator Configuration Cable Anybus Viet Nam
19350 Anybus Application Programming Kit (for Anybus Gateways) Anybus Viet Nam
019570-B USB 2.0 - Serial converter (High Performance) Anybus Viet Nam
021520-B Wall Mount Option Anybus Viet Nam
021530-B SD Memory card (industrial grade) Anybus Viet Nam
022240-B M-Bus – RS232 converter/MBus 10 Anybus Viet Nam
024705-B Power Cable 3m 5-pin M12 Male A code open leads Anybus Viet Nam
024706-B Ethernet Cable 3M 8-pin M12 Male to RJ45 A Code Anybus Viet Nam
Anybus Wireless Bolt Anybus Viet Nam
024703-B Bolt 18-pin connector with Ethernet cable, male RJ45, world Power Supply Anybus Viet Nam
024704-B Bolt 18-pin connector with female Ethernet RJ45 adapter Anybus Viet Nam
AWB2000-B Anybus Wireless Bolt Ethernet 18-pin Anybus Viet Nam
AWB2000-B-10PACK Anybus Wireless Bolt Ethernet 18-pin 10-PACK Anybus Viet Nam
AWB2000-B-RJ45PACK Anybus Wireless Bolt Ethernet 18-pin with RJ45 adapter Anybus Viet Nam
AWB2001-B Anybus Wireless Bolt Ethernet 18-pin white Anybus Viet Nam
AWB2001-B-10PACK Anybus Wireless Bolt Ethernet 18-pin white 10PACK Anybus Viet Nam
AWB2030-B Anybus Wireless Bolt Ethernet RJ45 PoE Anybus Viet Nam
AWB2030-B-10PACK Anybus Wireless Bolt Ethernet RJ45 PoE 10-PACK Anybus Viet Nam
AWB2031-B Anybus Wireless Bolt Ethernet RJ45 PoE white Anybus Viet Nam
AWB2031-B-10PACK Anybus Wireless Bolt Ethernet RJ45 PoE white 10PACK Anybus Viet Nam
AWB2300-B Bolt 18-pin Starter kit,  2x Bolt, cables and 2 x power supply Anybus Viet Nam
AWB2330-B Bolt Ethernet RJ45, Starter kit 2 x Bolt and 2 x power supply Anybus Viet Nam
Anybus Wireless Bridge Anybus Viet Nam
023040-B Accessory Pack - Cables,Connectors & World power supply for AWB II Anybus Viet Nam
024140-B Anybus Wireless Bridge Serial - Bluetooth Anybus Viet Nam
Anybus Viet Nam
024390-B M9 Power connector for Wireless Bridge - Serial Anybus Viet Nam
024400-B Serial Cable for Wireless Bridge - Serial Anybus Viet Nam
024700-B Kit with screw terminal M12 connectors-Ethernet & Power for AWB II Anybus Viet Nam
024701-B DIN-clip kit with screws for AWB II Anybus Viet Nam
024702-B Replacement external antenna RP-SMA for AWB II Anybus Viet Nam
025240-B Anybus Wireless Bridge Serial - Bluetooth Cable Kit Anybus Viet Nam
AWB3000-B Anybus Wireless Bridge II with internal antenna Anybus Viet Nam
AWB3000-B-10PACK Anybus Wireless Bridge II with internal antenna 10-PACK Anybus Viet Nam
AWB3003-B Anybus Wireless Cable kit (2pcs AWB3000, cables and RJ45 connectors) Anybus Viet Nam
AWB3010-B Anybus Wireless Bridge II with external antenna Anybus Viet Nam
AWB3010-B-10PACK Anybus Wireless Bridge II with external antenna 10-PACK Anybus Viet Nam
AWB3300-B Anybus Wireless Bridge II Starter Kit Anybus Viet Nam
SP1872 M9 Power connector with premounted 2 m cable for Wireless Bridge - Serial Anybus Viet Nam
Linking Devices Anybus Viet Nam
HMS-EN2MB-R EtherNet/IP to Modbus-TCP Linking Device Anybus Viet Nam
HMS-EN2PB-R EtherNet/IP to PROFIBUS Linking Device Anybus Viet Nam
HMS-EN2SE-R EtherNet/IP to Serial Linking Device Anybus Viet Nam
Other Gateways Anybus Viet Nam
024090-B BACnet to Modbus gateway Anybus Viet Nam
024380-C M-Bus to Modbus-TCP GW 20 2nd Gen Anybus Viet Nam
025070-C M-Bus to Modbus-TCP GW 80 2nd Gen Anybus Viet Nam
AB9900-100-A Anybus Modbus to BACnet gateway - 100 datapoints Anybus Viet Nam
AB9900-1200-A Anybus Modbus to BACnet gateway - 1200 datapoints Anybus Viet Nam
AB9900-250-A Anybus Modbus to BACnet gateway - 250 datapoints Anybus Viet Nam
AB9900-3000-A Anybus Modbus to BACnet gateway - 3000 datapoints Anybus Viet Nam
AB9900-600-A Anybus Modbus to BACnet gateway - 600 datapoints Anybus Viet Nam
AB9901-100-A Anybus Modbus to KNX gateway - 100 datapoints Anybus Viet Nam
AB9901-1200-A Anybus Modbus to KNX gateway - 1200 datapoints Anybus Viet Nam
AB9901-250-A Anybus Modbus to KNX gateway - 250 datapoints Anybus Viet Nam
AB9901-3000-A Anybus Modbus to KNX gateway - 3000 datapoints Anybus Viet Nam
AB9901-600-A Anybus Modbus to KNX gateway - 600 datapoints Anybus Viet Nam
X-gateway Anybus Viet Nam
AB7500-F Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0 Master-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7501-F Anybus X-gateway DeviceNet Master-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7502-F Anybus X-gateway AS-Interface Master-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7503-F Anybus X-gateway EtherNet/IP Master-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7504-F Anybus X-gateway EtherNet/IP Slave-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7505-F Anybus X-gateway Ethernet Modbus-TCP Slave-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7506-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-EtherCAT Slave Anybus Viet Nam
AB7507-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7508-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-PROFIBUS DP-V0 Slave Anybus Viet Nam
AB7509-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-DeviceNet Slave Anybus Viet Nam