Agrichema Vietnam, Agrichema Việt Nam, Đại lý Agrichema Vietnam, SBKT-10092, SBAR-10005, SBKT-10074, SHDM-10041

Pitesco là Đại lý phân phối Agrichema Việt Nam

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

100% Turkey/Germany Origin Agrichema Vietnam SBKT-10092
 Piston AVE-TOP
100% Turkey/Germany Origin Agrichema Vietnam SBAR-10005
 Impact ring AVE-TOP
100% Turkey/Germany Origin Agrichema Vietnam SBKT-10074
 Gasketset for piston AVE-TOP
100% Turkey/Germany Origin Agrichema Vietnam SHDM-10041
 Heat resistant nozzle
 type 90°, DN 100, mat. 1.4823, WR/MW up to 1150°C