00054MC001, 00018MC300, 00001CB010m, Proton Vietnam, Đại lý Proton Việt Nam, Thiết bị Proton Chính hãng Giá Tốt, Tư vấn giải pháp, Thiết kế lắp đặt  

100% UK Origin Proton Vietnam 00054MC001
DG1030 MKII ; Single Axis Laser Diameter Gauge
100% UK Origin Proton Vietnam 00018MC300
CS2G-10 ; Extrusion Controller
100% UK Origin Proton Vietnam 00001CB010
CBS-010m(32ft) Cable